7giaiphong-1588148013-6.jpg

7giaiphong-1588148013-6.jpg

Phóng viên ảnh Vũ Tạo của TTXVN đã chụp được hình ảnh lịch sử các chiến sỹ Quân đoàn 2 – Binh đoàn Hương Giang tiến vào cắm cờ trên nóc Phủ Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, đánh dấu thắng lợi trọn vẹn của chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh Vũ Tạo/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *