700381eee6ae-1602503107-69.jpg

700381eee6ae-1602503107-69.jpg

Nhiều người lao động đã phải ngừng tham gia bảo hiểm xã hội vì gặp khó khăn do COVID-19. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *