7-1597024472-10.jpg

7-1597024472-10.jpg

A team from the International Health Quarantine Centre disinfects vehicles transporting passengers returning from COVID-19-hit areas. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *