7-1573119507-0.jpg

7-1573119507-0.jpg

A más de 70 años de edad, Bui Thi Van nunca olvida los recuerdos de ese período. (Fuente: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *