7-1553568261-40.jpg

7-1553568261-40.jpg

Du học sinh Việt Nam tại một buổi giao lưu với doanh nghiệp Nhật Bản về chủ đề tuyển dụng nhân lực nước ngoài. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *