6ttxvn1-1592655390-60.jpg

6ttxvn1-1592655390-60.jpg

Thông tin của TTXVN cũng kịp thời phản ánh và phê phán những hành động không phù hợp, thậm chí vi phạm pháp luật trong công tác chống dịch và triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *