6quockhanh-1567221996-56.jpg

6quockhanh-1567221996-56.jpg

2 сентября 1945 года на исторической площади Бадинь Президент Хо Ши Мин зачитал Декларацию независимости, в результате которой родилась Демократическая Республика Вьетнам. (Фото: ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *