6c9589d95699-1582562443-76.jpg

6c9589d95699-1582562443-76.jpg

东湖民间画作品《天下太平》与阮春岚画家重新绘制作品的对比。图片来源:越通社、阮春岚画家提供

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *