693883745c34-1582562712-30.jpg

693883745c34-1582562712-30.jpg

东湖民间画作品《鱼群》与阮春岚画家重新绘制作品的对比。图片来源:越通社、阮春岚画家提供

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *