64291737226-1565064019-64.jpg

64291737226-1565064019-64.jpg

Chiếc gối xếp của triều đại nhà Nguyễn đã được phục dựng sau bao thăng trầm của thời cuộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *