61563977331-1562205328-12.jpg

61563977331-1562205328-12.jpg

Việc điểm chuẩn của nhiều trường tuột dốc, thậm chí ở ngưỡng quá thấp, khiến dư luận không khỏi lo ngại về chất lượng đầu vào, chất lượng đào tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *