60778259442-1558231009-40.jpg

60778259442-1558231009-40.jpg

Những “cô gái” bước ra từ tuyến đường Trường Sơn huyền thoại xúc động ngày gặp lại trong không gian triển lãm ‘Kiêu hãnh Trường Sơn’ tại Bảo tàng Phụ nữ Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *