6-1602120101-55.jpg

6-1602120101-55.jpg

Cầu được thiết kế có 2 làn xe cơ giới, 1 làn xe buýt, 1 làn xe hỗn hợp (giai đoạn I). Bảo đảm lưu lượng vận tải khoảng 35.000 lượt xe/ngày đêm vào thời điểm khánh thành năm 2010. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *