6-1571381362-53.jpg

6-1571381362-53.jpg

Dấu vết còn lại là những lớp dầu bám chặt trên mặt đường, cỏ cây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *