6-1571381362-53.jpg

6-1571381362-53.jpg

Dấu vết còn lại là những lớp dầu bám chặt trên mặt đường, cỏ cây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.