6-1488786491-69.jpg

6-1488786491-69.jpg

Ngoài ca hát, thời gian gần đây Tấn Minh còn đảm nhận vị trí đạo diễn âm nhạc một số chương trình của nhà tổ chức Media Max. (Ảnh: Nhân vật cũng cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *