5quockhanh-1567221561-48.jpg

5quockhanh-1567221561-48.jpg

Đông đảo nhân dân tập trung tại quảng trường Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *