5e73d055c485-1588731642-3.jpg

5e73d055c485-1588731642-3.jpg

Biểu tượng dịch vụ Meet của Google (trái) và biểu tượng dịch vụ Zoom (bên phải).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *