5e73d055c485-1588731642-3.jpg

5e73d055c485-1588731642-3.jpg

Biểu tượng dịch vụ Meet của Google (trái) và biểu tượng dịch vụ Zoom (bên phải).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.