5a1c2a12547-1552915911-100.jpg

5a1c2a12547-1552915911-100.jpg

Một cửa hàng bán súng ở Christchurch, New Zealand. (Nguồn: AP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *