5941-1550464422-32.jpg

5941-1550464422-32.jpg

Chấp nhận sự khác biệt, yêu thương họ bất chấp sự khác biệt đó, và khi trục trặc xảy ra, hãy tha thứ cho họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *