54b2a180a34-1563784464-59.jpg

54b2a180a34-1563784464-59.jpg

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ khác là bà Elizabeth Warren đã đưa ra kế hoạch chia tách các đại gia công nghệ bao gồm cả Amazon. (Nguồn: Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *