547008b6a16f-1590048527-75.jpg

547008b6a16f-1590048527-75.jpg

                            中国籍患者李自超康复出院。图自互联网

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *