52300409761-1550373296-97.jpg

52300409761-1550373296-97.jpg

Bốn sắc thái tâm lý của một tên địch bị bắt làm tù binh do nhiếp ảnh gia Mạnh Thường ghi lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *