52-1606294885-27.jpg

52-1606294885-27.jpg

La entrega simbólica de cinco mil toneladas de arroz ofrecidas por Vietnam a Cuba (Foto: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *