51669919101-1551865028-81.jpg

51669919101-1551865028-81.jpg

Nếu không được giới thiệu từ trước là chị Hải đã 63 tuổi thì chắc tôi sẽ đoán nhầm người phụ nữ này khoảng 50 tuổi. (Ảnh: TG/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *