51185547220-1548828844-77.jpg

51185547220-1548828844-77.jpg

Hành trang trong những ngày ông Hai Trí đi tìm đồng đội trên chiến trường K.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.