51185547220-1548828844-77.jpg

51185547220-1548828844-77.jpg

Hành trang trong những ngày ông Hai Trí đi tìm đồng đội trên chiến trường K.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *