5111-1545292967-30.jpg

5111-1545292967-30.jpg

Phi công Mỹ thừa nhận sự thất bại của mình sau khi đánh vào khu dân cư Hà Nội trước truyền thông quốc tế, tháng 12/1972. (Ảnh: Chu Chí Thành)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *