50nenkinh-1493883573-98.jpg

50nenkinh-1493883573-98.jpg

Hình ảnh đồ họa cho thấy Thụy Điển thuộc top 10 nền kinh tế sáng tạo nhất thế giới trong năm 2017. (Nguồn: Bloomberg)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *