5-1571381341-13.jpg

5-1571381341-13.jpg

Theo dòng nước, dầu thải vẫn tiếp tục đổ vào hồ Đồng Bài – Nguồn cấp nước cho nhà máy nước sạch Sông Đà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *