4vnapotal15-1560246156-68.jpg

4vnapotal15-1560246156-68.jpg

                   越南外贸股份商业银行永安分行业务活动。越通社记者 陈越 摄

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *