4s3a2343-1607264461-35.jpg

4s3a2343-1607264461-35.jpg

bác sỹ Bùi Tiến Hùng đã được thế giới ghi nhận bằng những ghi nhận của đồng nghiệp quốc tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *