4kimtr-1548902051-63.jpg

4kimtr-1548902051-63.jpg

Đã ở cái tuổi ngoại thất thập cổ lai hy nhưng bác sỹ Lê Thành Đô vẫn còn ấp ủ nhiều dự định giúp đỡ người khuyết tật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *