4d4a8816-1556198992-96.jpg

4d4a8816-1556198992-96.jpg

Từ ngày về hưu, ông lão bắt đầu tỉ mẩn với công việc không giống ai: Vẽ lại gương mặt Tuồng cổ lên những chiếc mặt nạ giấy bồi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *