4d4a8779-1556198141-26.jpg

4d4a8779-1556198141-26.jpg

Phần tường sát mé cửa sổ được dùng để treo hàng chục chiếc mặt nạ tuồng cổ do chính tay ông tỉ mẩn làm. Mỗi một chiếc là một sắc thái khác nhau, khi vui mừng, lúc giận giữ, lúc đăm chiêu… (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *