4d4a8724-1556198820-48.jpg

4d4a8724-1556198820-48.jpg

Mặc dù đã hơn 70 tuổi, thế nhưng những ký ức về giai đoạn vàng son của Tuồng Việt vẫn vẹn nguyên trong ông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *