44-1533719513-51.jpg

44-1533719513-51.jpg

Café Trung Nguyên từng bị một doanh nghiệp đăng ký thương hiệu và phải rất vất vả để lấy lại. (Ảnh: caphechontrungnguyen.blogspot.com)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *