42154665466-1548829209-80.jpg

42154665466-1548829209-80.jpg

Gần 20 năm qua, ông Huỳnh Trí và Đội K93 đã tìm được 2.533 bộ hài cốt liệt sỹ, trong đó 275 hài cốt liệt sỹ có tên. Hầu hết các hài cốt này được an táng tại nghĩa trang Dốc Bà Đắc thuộc huyện Tri Tôn, An Giang – một nghĩa trang Trường Sơn phía Tây Nam Tổ quốc. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *