42-1550463468-1.jpg

42-1550463468-1.jpg

Hãy nhớ rằng, nếu các bạn sẽ ở bên nhau hàng chục năm, thì các bạn sẽ gặp phải những vấn đề thực sự nghiêm túc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.