42-1550463468-1.jpg

42-1550463468-1.jpg

Hãy nhớ rằng, nếu các bạn sẽ ở bên nhau hàng chục năm, thì các bạn sẽ gặp phải những vấn đề thực sự nghiêm túc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *