41copy1-1545292909-14.jpg

41copy1-1545292909-14.jpg

Người dân phố Khâm Thiên đi sơ tán sáng ngày 27/12/1972. (Ảnh: Chu Chí Thành)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *