41113223102-1606293205-59.jpg

41113223102-1606293205-59.jpg

“Si él no me hubiese ayudado, yo no estaría en este mundo”, afirma emocionada Nguyen Thi Huong (Foto: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *