4 chiếc cối xay gió nằm trong làng của ông Jos được xây dựng từ năm 1730. Chúng chịu trách nhiệm bơm và điều hòa dòng nước chảy cho tới tận năm 1952 mới chuyển giao vai trò lại cho một trạm bơm hiện đại mới xây dựng gần đó. (Ảnh Hoàng Long)

4 chiếc cối xay gió nằm trong làng của ông Jos được xây dựng từ năm 1730. Chúng chịu trách nhiệm bơm và điều hòa dòng nước chảy cho tới tận năm 1952 mới chuyển giao vai trò lại cho một trạm bơm hiện đại mới xây dựng gần đó. (Ảnh Hoàng Long)

4 chiếc cối xay gió nằm trong làng của ông Jos được xây dựng từ năm 1730. Chúng chịu trách nhiệm bơm và điều hòa dòng nước chảy cho tới tận năm 1952 mới chuyển giao vai trò lại cho một trạm bơm hiện đại mới xây dựng gần đó. (Ảnh Hoàng Long)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *