4 cánh quạt ở vị trí như dấu + có nghĩa cối xay đang nghỉ tạm thời. Nếu 4 cánh quạt có hình chữ X, cối xay đang trong trạng thái nghỉ lâu dài. Toàn bộ 4 cối xay gió ở Zevenhuizen vẫn có khả năng bơm nước bình thường. Jos cho biết sau mỗi 2 tuần cối xay lại được vận hành để kiểm tra tình trạng hoạt động, hoặc khi có tình huống yêu cầu cối xay phải hoạt động. Ông hiện sống một mình ở một cối xay. (Ảnh: Hoàng Long)

4 cánh quạt ở vị trí như dấu + có nghĩa cối xay đang nghỉ tạm thời. Nếu 4 cánh quạt có hình chữ X, cối xay đang trong trạng thái nghỉ lâu dài. Toàn bộ 4 cối xay gió ở Zevenhuizen vẫn có khả năng bơm nước bình thường. Jos cho biết sau mỗi 2 tuần cối xay lại được vận hành để kiểm tra tình trạng hoạt động, hoặc khi có tình huống yêu cầu cối xay phải hoạt động. Ông hiện sống một mình ở một cối xay. (Ảnh: Hoàng Long)

4 cánh quạt ở vị trí như dấu + có nghĩa cối xay đang nghỉ tạm thời. Nếu 4 cánh quạt có hình chữ X, cối xay đang trong trạng thái nghỉ lâu dài. Toàn bộ 4 cối xay gió ở Zevenhuizen vẫn có khả năng bơm nước bình thường. Jos cho biết sau mỗi 2 tuần cối xay lại được vận hành để kiểm tra tình trạng hoạt động, hoặc khi có tình huống yêu cầu cối xay phải hoạt động. Ông hiện sống một mình ở một cối xay. (Ảnh: Hoàng Long)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *