4-1603790415-61.jpg

4-1603790415-61.jpg

Đây là công trình được xây mới, có tổng mức đầu tư hơn 149 tỉ đồng, chính thức khởi công từ ngày 26/11/2018. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *