4-1596765717-58.jpg

4-1596765717-58.jpg

越南政府总理阮晋勇(右二)和东盟领导于2015年11月22日在马来西亚首都吉隆坡签署《2015年建成东盟共同体吉隆坡宣言》。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *