4-1573118369-21.jpg

4-1573118369-21.jpg

La ruta Truong Son, vía neurálgia que conectaba el norte y el sur de Vietnam. (Foto de archivo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *