4-1571381314-4.jpg

4-1571381314-4.jpg

Nước tại con suối chia làm hai màu rõ rệt sau khi bị nghi nhiễm một lượng dầu lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *