4-1558686737-94.jpg

4-1558686737-94.jpg

Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2019: Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *