4-1553069613-44.jpg

4-1553069613-44.jpg

Kiểm toán Nhà nước đề xuất bổ sung quyền kiến nghị, khiếu nại và giải quyết kiến nghị, khiếu nại đối với báo cáo kiểm toán cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan. (Ảnh: CTV/Vietnam+) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *