3vnapotal-1554692412-43.jpg

3vnapotal-1554692412-43.jpg

Công nhân Công ty TNHH Việt Hưng (xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đang phân loại điều. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *