3venus-1592279164-24.jpg

3venus-1592279164-24.jpg

Tượng Venus ở Hohle Fels được làm từ ngà voi ma mút và là ví dụ sớm nhất được biết đến về cách mô tả con người trong nghệ thuật tiền sử (Ảnh: Alamy).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *