3ltcs-1558227761-38.jpg

3ltcs-1558227761-38.jpg

Người Mỹ đã thừa nhận thất bại khi không thể ngăn chặn được đường Trường Sơn. (Ảnh tư liệu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *